jueves, 2 de mayo de 2013


asamblea general ordinaria
lunes 6 de mayo de 2013

19:30 primera convocatoria
20:00 segunda convocatoria
lugar: txoko argi-ontzia (puerto viejo)

orden del día
- aprobación acta reunión anterior
- info actuaciones de la junta
- comisión socio cultural y turística: día del vecino
- ruegos y preguntas

ohiko batzar nagusia
2013ko maiatzak 6, astelehena

19:30etan lehenengo deialdia
20:00etan  bigarren deialdia
lekua: txoko argi-ontzia (portu zaharra)

gai zerrenda
- aurreko bilerako-akta ontzat ematea
- batzordearen ekintzen informazioa ematea
- komisio soziokulturala eta turistikoa: auzokideen eguna
- galde-eskeak

No hay comentarios: